سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
در مردمی که نه خود نیک خواه اند و نه نیک خواهان را دوست دارند، خیری نیست . [امام علی علیه السلام]
 
یادداشت ثابت - جمعه 93 خرداد 24 , ساعت 11:54 صبح

امــروز بــرای شــهــدا وقــت نــداریــم      ای داغ دل لــالــه تــو را وقــت نــداریــم
با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است    ما بـهـر مــلاقــات خــدا وقــت نــداریــم
چـون فـرد مـهمی شـده نفس دغل مـا     انــدازه یــک قــبــلــه دعـا وقـت نـداریـم
در کوفه تن غیرت ما خانـه نشین اسـت    بــهــر ســفــر کـربــبــلـا وقــت نــداریــم
هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم      خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم