سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه برای کاری با تو دوستی کند، با برآوردنش از تو روی خواهد گرداند . [امام علی علیه السلام]
 
یادداشت ثابت - پنج شنبه 93 تیر 6 , ساعت 11:24 صبح

امام علی علیه السلام:

همانا خدای تعالی خطاب به فرزند آدم می فرماید: ای پسر آدم هرگاه چشمان تو با تو در دیدن حرام منازعه کند برای رفع آن دو پلک قرار دادم که آنها را در هنگام مشاهده حرام در هم کنی و حرام را مشاهده نکنی؛ و اگر زبان تو با تو در مورد صحبت از محرمات منازعه کرد دو لب برایت قرار دادم آنها را روی هم ببند و سخن حرام مگو

وسائل الشیعه جلد 15صفحه

فکر می کنم منظور امام (ع) از سخن خداوند، تفسیری از آیات سوره بلد(آیات 8 و 9) باشه!!